Renovatie

Bij renovatie passen wij uw woning zo aan dat het weer voldoet aan de eisen van deze tijd op gebied van duurzaamheid en brandveiligheid.

Hierbij maken we gebruik van zowel oude als nieuwe materialen.

Het kan gaan om herstellen van de oude uitstraling of om het creëren van een totaal nieuwe uitstraling.

Met een dak- of gevelrenovatie zal de uitstraling aanzienlijk verbeterd worden.

Wanneer dit wordt gecombineerd met het isoleren van dak/gevel en het plaatsen van isolatieglas wordt ook wooncomfort verhoogd.